Jobsøgning er naturligvis noget, jeg bruger tid på. Ingen tvivl om, at der til visse stillinger er helt vildt mange ansøgere. Helt vildt. Det kan så aflæses i nogle jobopslag. I gamle dage, når man så et superspecifikt jobopslag, kunne man i reglen gå ud fra, at de allerede havde kandidaten, men at de af en eller anden årsag skulle slå stillingen op. I vore dage er det nok snarere, fordi de ønsker at indskrænke ansøgerfeltet, så de hurtigere kan sortere i de mindst 185 ansøgninger – eller sikre, at de ikke modtager det tredobbelte. Jeg skal ikke kunne sige, hvad der er årsager til det jobopslag, man kan finde herunder, men jeg må godt nok sige … holdaop. Tror de virkelig selv, at de finder sådan en? Man får jo hovedpine af LIX-tallet alene.


Koordinator for rekruttering af studerende
AARHUS UNIVERSITET , Århus

Aarhus Universitet søger med tiltrædelse snarest muligt og senest 1. august 2009 en koordinator for rekruttering af studerende (AC-fuldmægtig). Stillingen er nyoprettet og tidsbegrænset for 1½ år med mulighed for fastansættelse efter evaluering af projektet.

Du skal som koordinator dels fungere som idégenerator for Aarhus Universitets rekrutteringsarbejds¬gruppe og dels være med til at sikre, at arbejdsgruppens egne ideer og planer omsættes i praksis. Du skal primært varetage udviklingsopgaver frem for driftsopgaver. Som koordinator skal du samarbejde med og have din gang blandt Aarhus Universitets hovedområder og centrale afdelinger samt universitetets eksterne samarbejdspartnere.

Koordinatoren vil blive ansat i Kommunikationsområdet og referere til vicedirektøren for kommunikation. Da hovedparten af jobbet skal udføres i tæt samarbejde med formanden for rekrutteringsarbejdsgruppen, får du kontorplads dels på det centrale Informationskontor og dels ved formanden for rekrutteringsgruppen.

Baggrund for stillingen
Aarhus Universitet ønsker at styrke arbejdet med tiltrækning af studerende. Derfor har rektoratet nedsat en rekrutteringsarbejdsgruppe, der sammen med den nye koordinator skal sikre anvendelse af ‘best practice’ fra de mange aktiviteter, der foregår på universitetets ni hovedområder. Desuden skal koordinatoren foretage analyser og skabe nye interne og eksterne kontakter, der kan styrke og kvalificere Aarhus Universitets rekrutteringsaktiviteter rettet mod kommende studerende.

Opgaver
Du skal blandt andet
– afdække, inspirere og videndele ‘best practice’ fra enkelte hovedområder til de øvrige
– styrke sammenhæng og synergi mellem hovedområdernes rekrutteringsaktiviteter – såvel nye som eksisterende
– understøtte implementering og koordinering af (nye) rekrutteringsaktiviteter på tværs af hovedområderne
– indsamle og videndele ‘best practice’ til hovedområderne fra andre universiteter i og udenfor Danmark
– kontakte nye, ikke-opdyrkede, eksterne samarbejdspartnere og stakeholdere og vedligeholde og udbygge kontakten til de allerede eksisterende samarbejdspartnere og stakeholdere (fx studievalgscentre, gymnasier, andre universiteter, mv.) for at koordinere og indsamle viden
– analysere AU’s organisation, projektledelse og arbejdsgange mht. rekrutteringsaktiviteterne
– fungere som sparringspartner for nye uddannelser i forbindelse med rekrutteringsaktiviteter
– udarbejde årsplaner for AU’s rekrutteringsaktiviteter og udarbejde en langsigtet strategi, målsætning og handlingsplan for universitetets rekrutteringsaktiviteter
– indsamle viden og afdække mangler i universitetets rekrutteringsindsats
– analysere, hvordan AU’s mange rekrutteringstiltag virker
– forestå fokusgruppeundersøgelser af AU’s rekrutteringsaktiviteter
– fungere som akademisk sekretær for ‘Arbejdsgruppen for rekruttering af studerende’.

Kvalifikationer
Du skal have en relevant akademisk uddannelse, gerne med kommunikation i fokus. Du har erfaring med at arbejde med rekruttering af studerende og grundig indsigt i videregående uddannelser – såsom opbygning, studieliv, kultur(forskelle) og organisering. Det er desuden en fordel, hvis du har kendskab til ungdomsuddannelsernes overordnede opbygning, kultur(forskelle) og organisering. Det er også et plus, hvis du har et netværk til personer i uddannelsesverdenen: Aarhus Universitet, de øvrige universiteter, ungdomsuddannelserne, grundskoleuddannelserne, studievalgscentre o.l., og hvis du har indsigt i ungdomskulturerne.

Vi forventer, at du er selvstændig og ambitiøs, har gode samarbejdsevner og er udadvendt, og du skal være dialogisk i din tilgang og god til at kommunikere med dine omgivelser. Du skal kunne udføre eller organisere analyser, undersøgelser og fokusgruppeundersøgelser. Du skal være handlings- og løsningsorienteret og være en god projektleder – herunder dels have mod til at være projektleder for og igangsætter af ‘usikre’ projekter. Du skal kunne følge de sager, som du arbejder med, til dørs. Du skal være indstillet på fleksible arbejdstider i perioder pga. mødeaktivitet og deadlines.

Vi tilbyder
Du kommer til at indgå i et inspirerende miljø af kommunikations- og vejledningsmedarbejdere både centralt og på hovedområderne med store muligheder for at præge og udvikle arbejdsområdet.

  One Response to “Specifikke jobopslag”

  1. Ski’ da godt jeg ikke skal søge – faldt af midt i 2. afsnit

Sorry, the comment form is closed at this time.

   
© 2012 anya.dk Suffusion theme by Sayontan Sinha